top of page

HEDEF KİTLEMİZ KİM?

A) Sigorta Şirketleri

Dünyanın her ülkesinde ruhsatlı tüm sigorta şirketleri sistemi kullanabilirler.

 

Sigorta Şirketlerinin Sistem Üzerinden Yapabileceği İş ve İşlemler:

 • Sigorta şirketleri ister “açık” ister “kapalı” koasürans talebi, reasürans talebi ve retrosesyon talebi açabilirler.

 • Yurt dışında faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketleri ile sistem üzerinden her türlü paylaşımı yapabilirler.

 • Yurt dışındaki sigorta şirketlerinden (trete sözleşmelerinde kısıtlayıcı bir hüküm yok ise) retrosesyoner olarak pay alabilirler/verebilirler.

 • Her türlü fronting işini yapabilirler.

 • Sistem üzerinden tamamladıkları plasmanların sliplerini, bültenlerini ve benzeri her türlü dokümanı otomatik olarak oluşturabilirler.

 • Tamamladıkları plasmanların sözleşmelerini on-line tanzim edebilirler.

 • Yaptıkları plasmanların her türlü muhasebe kayıt, mutabakat ve ödemelerini takip edebilirler.

 • Alınan ve verilen ihtiyari işlerde her türlü alacak vereceklerini sistem üzerinden on-line takip edebilirler.

 • Dönemsel raporlamaları ve mutabakatları on-line alabilirler.

 • Sistem üzerinden açtıkları talepleri sene-i devriyesi veya yenilemesi geldiğinde yine sistem üzerinden otomatik olarak görüntüleyip tekrar üzerinde işlem yapabilirler.

 • Hasar ödemelerinde MASAK evrak sürecini takip edip yönetebilirler.

 • İsterlerse şirketlerinde kullandıkları muhasebe ve hasar başta olmak üzere her türlü yazılımlarını sisteme entegre edebilirler.

 • Sistem üzerinden yapacakları her türlü koasüranslı ve reasüranslı iş ve işlemlere ait hasar kaydı oluşturabilirler, tüm hasar sürecini portal üzerinden dijital olarak on-line takip edip sonuçlandırabilirler.

 • Sistemi kullanan çoklu acentelerden sözleşmeli oldukları acentelere açık koasürans teklifi verebilirler.

 • Sistem üzerinden açılan her türlü fronting iş talebini görebilirler ve “FRONTİER” olabilirler.

 • Kendileri de ihtiyaç halinde frontier bulabilmek için talep oluşturabilirler.

 • Yurt içinden ve yurt dışından “ihtiyari reasürans” talebi açıp plasman desteği alabilirler.

 • Yurt içinden ve yurt dışından sisteme üye tüm reasürans şirketleri nezdinde trete reasüransı işlemlerini yapabilirler.

 • Yapılan her türlü reasürans işleminin raporlama, evrak takibi, muhasebe ve hasar işlemlerini on-line takip edebilirler.

 • Her türlü reasürans işlemleri ile portalla kendi yazılım sistemlerini entegre edebilirler.

 • Sistemde daha önce açtıkları her türlü iş ve işlemi 10 yıl boyunca girip görüntüleyebilirler.

 • Paydaşları ile her türlü evrak ve doküman transferini on-line yapabilirler.

 

B) Reasürans Şirketleri

Dünyanın her ülkesinde ruhsatlı reasürans şirketleri www.worldreinsuranceplatform.com portalını kullanabilirler.

 

Reasürans Şirketlerinin Sistem Üzerinden Yapabileceği İş ve İşlemler:

 • Sisteme üye sigorta şirketlerinin açtığı her türlü “ihtiyari” reasürans talebini görüntüleyip plasman teklifi sunabilirler.

 • Yurt dışında faaliyet gösteren reasürans şirketleri ile sistem üzerinden her türlü retrosesyon işlemini yapabilirler.

 • Sistem üzerinden tamamladıkları plasmanların sliplerini, bültenlerini ve benzeri her türlü dokümanı otomatik olarak oluşturabilirler.

 • Tamamladıkları plasmanların sözleşmelerini on-line tanzim edebilirler.

 • Destek verdikleri plasmanların her türlü muhasebe kayıt, mutabakat, tahsilat ve ödemelerini takip edebilirler.

 • Alınan ve verilen ihtiyari işlerde her türlü alacak vereceklerini sistem üzerinden on-line takip edebilirler.

 • Sistem üzerinden açtıkları talepleri sene-i devriyesi veya yenilemesi geldiğinde yine sistem üzerinden otomatik olarak görüntüleyip tekrar üzerinde işlem yapabilirler.

 • Hasar ödemelerinde MASAK evrak sürecini takip edip yönetebilirler.

 • İsterlerse şirketlerinde kullandıkları muhasebe ve hasar başta olmak üzere her türlü yazılımlarını sisteme entegre edebilirler.

 • Sistem üzerinden yapacakları her türlü iş ve işlemlere ilişkin oluşturulan hasar kayıtlarını görebilirler, tüm hasar sürecini portal üzerinden dijital olarak on-line takip edip sonuçlandırabilirler.

 • Sistemi kullanan çoklu acentelerin açacağı ihtiyari reasürans taleplerine destek olabilirler.

 • Sistem üzerinden açılan her türlü “trete reasüransını” görüntüleyebilirler, teklif sunabilirler, plasman desteği verebilirler.

 • Yapılan her türlü reasürans işleminin raporlama, evrak takibi, muhasebe ve hasar işlemlerini on-line takip edebilirler.

 • Sistemde daha önce işlem yaptıkları her türlü iş ve işlemi 10 yıl boyunca girip görüntüleyebilirler.

 • Paydaşları ile her türlü evrak ve doküman transferini on-line yapabilirler.

 

 

 

 

 

 

C) Çoklu Acenteler

 

 • www.worldinsuranceplatform.com portalından hizmet alan sigorta şirketlerinden en az 4 tanesi ile sözleşmesi olan çoklu acenteler portalı kullanabilirler.

 

Çoklu Acentelerin Sistem Üzerinden Yapabileceği İş ve İşlemler:

 • Sisteme üye çoklu acenteler sistem üzerinden “Açık Koasürans” talebi oluşturabilirler.

 • Sistemde bulunan ve acenteliğini yaptıkları sigorta şirketleri nezdinde her türlü plasman işlemini on-line yapabilirler.

 • İhtiyaç halinde sistemde bulunan brokerler üzerinden yurt içinden veya yurt dışından her türlü “İhtiyari Reasürans” talebi oluşturabilirler.

 • Her türlü fronting işi için frontier şirket talebi açabilirler.

 • Sistem üzerinden tamamladıkları plasmanların sliplerini, bültenlerini ve benzeri her türlü dokümanı otomatik olarak oluşturabilirler.

 • Tamamladıkları plasmanların sözleşmelerini on-line tanzim edebilirler.

 • Yaptıkları plasmanların her türlü muhasebe kayıt, mutabakat ve ödemelerini takip edebilirler.

 • Sistem üzerinden açtıkları talepleri sene-i devriyesi veya yenilemesi geldiğinde yine sistem üzerinden otomatik olarak görüntüleyip tekrar üzerinde işlem yapabilirler.

 • Hasar ödemelerinde MASAK evrak sürecini takip edip yönetebilirler.

 • İsterlerse şirketlerinde kullandıkları muhasebe ve hasar başta olmak üzere her türlü yazılımlarını sisteme entegre edebilirler.

 • Sistem üzerinden yapacakları her türlü koasüranslı ve reasüranslı iş ve işlemlere ait hasar kaydı oluşturabilirler, tüm hasar süreçlerini portal üzerinden dijital olarak on-line takip edip sonuçlandırabilirler.

 • Sistemde daha önce açtıkları her türlü iş ve işlemi 10 yıl boyunca girip görüntüleyebilirler.

 • Sisteme üye sigorta şirketleri ile kendi partaj numaraları üzerinden muhasebe, plasman ve hasar entegrasyonu sağlayabilirler.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? 

Size yardımcı olmak için buradayız. Bize e-mail, telefon araması ya da sosyal medya sayfalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Whatsapp-Icon.png
bottom of page