top of page

REASÜRANS

Reasürans Nedir?

Reasürans “tekrar sigorta” anlamına gelir. Sigorta şirketlerinin, hayat ve hayat dışı branşlara ait kabul ettikleri risklerin tamamını üstlenmeleri mümkün değildir. Bu nedenle, prim karşılığı üstlendikleri rizikoların belirli bir oranını başka bir sigorta şirketine devrederler ki, bu işleme reasürans işlemi, işlemi üstlenen şirkete, reasürans şirketi, devreden şirkete ise, sedan şirket denilmektedir.

Reasürans işlemleri, sigorta şirketlerince veya reasürans işlemlerinde aracılık yapan, riziko ile ilgili bilgiler sağlayarak hizmetleri karşılığında komisyon alan, konularında uzman olan reasürans aracılarınca yapılmaktadır.

 

Sigorta şirketleri, sigorta sözleşmeleri ile üstlendikleri sorumlulukların bir bölümünü rantabilite hesapları sonucu kendi üzerlerinde tutmakta, fazlasını sigorta tekniğinin gereği olarak reasürans yoluyla başka sigorta şirketlerine devretmektedir.

Sigorta şirketlerinin, büyük hasar potansiyeline sahip risklerin yükünü azaltmak, mali güçlerini korumak amacıyla teknik hesaplamalar sonucu bünyelerinde tutacakları risk miktarı konservasyon (saklama payı) olarak adlandırılmaktadır.

 

Konservasyon, şirketin her bir hasarda ödemeyi göze alabileceği gerçek kapasitesini ifade eder. Konservasyon, reasürans devrinden sonra sigorta şirketinin üzerinde kalan risk tutarı veya yüzdesi şeklinde de tanımlanabilir. Reasürans işlemleri “İHTİYARİ” ve “TRETE” olarak iki ana başlık altında ayrıştırılabilir.

 

www.worldreinsuranceplatform.com portalı sigorta şirketlerine konvansiyonel yolla manuel olarak yaptıkları reasürans işemlerini portal üzerinden on-line olarak yapma imkanı tanımaktadır.

 

Portal ayrıca sistem üzerinden yapılan reasürans işlemlerinin sliplerinin, sözleşmelerinin de otomatik olarak oluşturulmasına, bu plasmanların muhasebe ve hasar entegrasyonlarının da sistem üzerinden on-line takibini yapmayı mümkün kılmaktadır.

Bütün bu on-line işlemler sigorta ve reasürans şirketlerine hız, verimlilik, şeffaflık, fiyat avantajı, karlılık, denetlenebilirlik, raporlama, prim üretimi ve karlılık gibi pek çok fayda sağlamaktadır.

Portaldaki “Reasürans” modülünden sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve çoklu acenteler faydalanmaktadır.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? 

Size yardımcı olmak için buradayız. Bize e-mail, telefon araması ya da sosyal medya sayfalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Whatsapp-Icon.png
bottom of page