top of page

KOASÜRANS

Koasürans Nedir?

Koasürans, genel anlamıyla sigorta edilen riskin çeşitli taraflar arasında bölüşülmesi işlemidir.  Dilimize Fransızcadan geçmiş bir terimdir olan Koasürans "birlikte sigorta" anlamına gelir.

Bir koasüransa katılan sigorta şirketlerine koasürör denir. Koasürörlerden biri asıl risk incelemesini, fiyatlandırmayı yapar, poliçeyi düzenler, prim tahsilatını yapar, primleri diğer koasürörlere hisseleri oranında dağıtır, hasar incelemesiyle ilgilenir, sigorta şirketlerinden hasarı toplar ve sigortalıya öder. Başlıca sigorta işlemlerini üstlenen bu koasüröre jeran denir. Jeran, çoğu kez diğer koasürörlerden daha yüksek veya onlara eşit pay alır. Diğer koasürörlerin başlıca sorumluluğu, hasar oluştuğunda kendilerine düşen payı jeran vasıtasıyla sigortalıya ödemektir.

 

Koasürans, genellikle büyük risklerin bölüşülmesi amacıyla yapılır. Sigortalı açısından, tek bir sigorta şirketine bağımlı olmanın getirdiği riski dağıtmak gibi önemli bir işlevi vardır. Bazı proje sigortalarında, konsorsiyum üyelerinin dahil oldukları sermaye gruplarının sigorta şirketlerinin devreye girmesi, iş ortaklığının getirdiği bir sonuç olabilir.

 

Sigortacı açısından koasüransın başlıca işlevi, tek başına teminat veremeyeceği kadar büyük bir riskin sigortalanması işine katılma imkânı sağlamasıdır. Bu nedenle koasüransa daha çok sigorta bedeli yüksek olan risklerde rastlanır. Öyle ki, çok sayıda koasürörün bir araya gelmesi halinde, sigortacılara düşen risk konservasyonlarının altında kalabilir, bu durumda reasürans ihtiyacı ortadan kalkar. Mesela Lloyd's gibi sigorta borsalarında çok sayıda girişimcinin sendikalar aracılığıyla örgütlenerek sigorta teminatı vermesi sayesinde reasürans ihtiyacı büyük oranda ortadan kalkmaktadır. Bu da sigortacıların reasürans işlem giderlerini azaltmasını sağlamaktadır.

 

Kapalı koasürans işlemlerinde sigortalının bir koasüransın varlığından haberi yoktur. Bu tür koasüransta, sigorta şirketi, müşterinin bilgisi olmadan riskin bir kısmını başka şirketlere devreder. Poliçe üzerinde diğer sigorta şirketlerinden bahsedilmez. Ancak bir hasar halinde, hukuken tek sorumlu şirket kendisi olmaya devam edecektir. Kapalı koasürans, aslında bir tür ihtiyari reasürans şeklinde çalışmaktadır. Ancak reasürans şirketleri yerine, teminata diğer sigorta şirketleri ortak olmaktadır.

 

Sigorta şirketlerinin hali hazırda konvansiyonel olarak manuel yolla yaptıkları bu koasürans işlemleri www.worldreinsuranceplatform.com portalı sayesinde on-line olarak dijital ortamda yapılmaktadır. Böylece günlerce hatta bazen haftalarca sürmekte olan koasürans işlemleri saatler içerisinde tamamlanabilmektedir.

 

Portalın “KOASÜRANS” modülünden sigorta şirketleri ve çoklu acenteler istifade etmektedir.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? 

Size yardımcı olmak için buradayız. Bize e-mail, telefon araması ya da sosyal medya sayfalarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Whatsapp-Icon.png
bottom of page